Specialité

Fåstyckstillverkning

Hållbar utveckling

Personal & Miljö

Certifierade

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Allt började med en rullebör

Vår historia sträcker sig över nästan ett helt sekel. Då var det produktion av skottkärror som verksamheten kretsade kring, idag äger vi en avancerad maskinpark som klarar betydligt mer än så. 
Året var 1927: Från rullebör till modernt plåtslageri och legoleverantör
De första produkterna var skottkärror, på skånska rullebör, och rostfria produkter till mejerier och slakterier. Idag hjälper Herman Andersson Plåt kunder med legotillverkning inom rostfri plåt och aluminium med hjälp av vattenskärning, svarvning, bultning, fräsning och kantpressning. Allt började 1927 när den då SJ-anställde smeden Herman Andersson från Simrishamn blev uppsagd. Med blick för gott hantverk, kundernas behov och goda idéer startade han ett företag och plåtslageri som fortfarande idag är familjeägt och drivs av samma värderingar.  
Året var 1935: Från nya uppdrag i rostfritt stål till ransonering
När Herman Andersson lämnade SJ fick han möjlighet att arbeta i Askeröd som reparatör på ett slakteri, men än viktigare var att han emellan kunde ta extra uppdrag år mejeri som behövde hjälp. Med smarta idéer och konstruktiva lösningar på hur bönderna skulle kunna möta 1930-talets nya hygienkrav vid mjölkning och slakt blev Herman Anderssons lättstädade inklädda diskhoar och förtente kärl i rostfritt stål snabbt populära. Sakta men säkert växte uppdragen och Andersson tog möjligheten att satsa helt på ett eget företag. Under krigsåren var det en utmaning att kunna genomföra uppdragen på grund av ransoneringen av rostfritt stål, och kanske gick kundens behov lite väl långt före landets, när företaget fick en tillsägelse av Statens Industriråd för att inte ha deklarerat sitt lager av plåt tillräckligt väl.
Året var 1963: Sonen Inge Andersson tar över
Plåtslageriet växte dock stadigt och 1963 lämnade Herman Andersson över till sonen Inge Andersson. Nära nog född i verkstaden och uppvuxen med familjeföretaget drev Inge Andersson plåtslageriet vidare i samma anda och i huvudsak även mot samma kundgrupp. Huvudprodukterna för Herman Anderssons Plåt var under den här perioden kärl, bord och bänkar till mejerier och slakterier i rostfri plåt. När mejeriproduktionen förändrades och styrdes om från många små mejerier till en större decentraliserad produktion styrde Inge Andersson om produktionen mer mot slakterier och Herman Anderssons Plåt började tillverkade avfallsbehållare. En produkt som fyllde ett stort kundbehov och gjorde att beställningar kom från hela Europa.
Året var 1987: Herman Anderssons Plåt bli årets företagare i Hörby
Rätt satsningar och fortsatt utveckling av företaget betalades sig inte bara i växande kundbeställningar – 1987 fick Inge Andersson och personalen utnämningen årets företagare i Hörby. Under högkonjunktur och lågkonjunktur står dock alltid kunden i fokus och som många andra svenska företagare påverkades även Herman Anderssons Plåt företag av lågkonjunkturen under 90-talet. För mejeri- och slakteriföretag blev näringarna mindre och många företag expanderade inte i samma takt längre, vilket gjorde att Inge Andersson såg ett behov av att bredda erbjudandet. Produktionen styrdes bland annat om till sjukhus och tyngdpunkten i tillverkning blev här kärl, bänkar och farmaceutiska produkter i rostfri plåt. Ett kreativt och lyckat exempel är ett närutsug som ser till att farlig gas från narkos transporteras säkert ut ur operationssalar, en produkt som exporterades bland annat till länder i norra Afrika. Andra kundområden som utvecklades under den här perioden var utrustning till djursjukvård, bagerier och avloppsarbeten. Herman Anderssons Plåt började också arbeta med legotillverkning för företag som Tetra Pak, Alfa Laval och Opsis.
Året var 1990: Dags för generationsväxling
Under 90-talet var det dags för ännu en generationsväxling och Inge Andersson lämnade över företaget till barnen Per-Inge, Marie och Mats. Även här har verkstadsmiljön, livsstilen som företagare och målet att hjälpa kunder varit ett naturligt inslag i uppväxten. Att ta över och driva företaget vidare var också självklart för trion. Inge Andersson arbetade vidare som vd under hela 90-talet, medan Mats och Per-Inge har ansvarat för att utveckla produktionen och kompetensen på företaget. Satsningar mot CAD-kunskap och vattenskärning var här viktiga exempel på nya satsningar för att kunna möta kunders nya behov på större noggrannhet och mer komplexa beställningar. Under senare delen av 90-talet blev det också viktigt att föra in ett nytt material och addera plastkomponenter i tillverkning. Det har bland annat medfört fler lösningar och uppdrag inom livsmedelsindustrin. Ett exempel är tillverkning av transportband för livsmedel. I slutet av 90-talet var antalet anställda på Herman Andersson Plåt runt 20 personer. Då startade också företagets arbete för en certifiering inom ISO 9001, som ett av många steg att kunna möta nya moderna krav på säkerhet, miljömedveten och kvalitet.
Året var 2001: Ett plåtslageri och legotillverkare för 2000-talet
Sedan 2001 drivs Herman Anderssons Plåt av Mats, Per-Inge, Marie och Conny gemensamt men med tydligare roller inom ledning, utveckling och koncernansvar Det här året blev även Hörby Mekaniska en del av företaget vilket var en möjlighet att ytterligare kunna bygga vidare på den personliga servicen och kunnandet tillsammans ytterligare tekniska komponenter. Allt för att kunna ge kunder effektiv och smart legotillverkning inom rostfritt och aluminium.
Året var 2007: Ny certifiering
Herman Anderssons Plåt blir certifierade enligt ISO9001:2015.
Året var 2010: Företagsutveckling mot egna produkter
Sanso Mixing System AB startas upp som en del av Herman Anderssons Plåt AB tillsammans med Nemo Ivarssons AB. Detta för att möjliggöra utveckling av en egen produkt i framtiden.
Året var 2012: Koncernen växer med två förvärv
Herman Anderssons Plåt går in i Exir Broadcasting som 50-procentiga ägare tillsammans med Proswede, som äger övriga 50 procent.
Året var 2018: Nytt förvärv för att säkra kundbehov
Bengt Gummesson Tools AB blir en del av koncernen.
Året var 2019: LEAN med egna kriterier ger effektivare produktion
Nu avslutas det ett och ett halvt år långa projektet ”Produktionslyftet”, vilket är ett steg mot att arbeta mer med LEAN utifrån kriterier som grundar sig på de värderingar som har utvecklats och förfinats sedan 1927. Moderbolaget Herman Anderssons Holding AB skapas.
Året var 2022: Ett händelserikt år
Året rivstartade med att vi flyttade hem Bengt Gummesson Tools AB till våra lokaler i Askeröd. I slutet av November står våra nya produktionslokal på 1700 kvm klara. Hörby Mekaniska flyttas ner till Askeröd från Hörby samt att utvecklingsbolaget Sanso Mixing får egna lokaler. Vår LEAN resa fortsätter då vi startar upp en fortsättning med "Produktionslyftet" nu i ett 10-månadersprogram.
Året var 2023: Exir Broadcasting köps ut
Exir Broadcasting köps ut från vår partner Proswede och blir nu ett helägt bolag i koncernen.
Herman Andersson Plåt
Askeröd 1059
242 97 Hörby

Tel: 0413 – 322 60
E-mail: info@hapab.com

Rådgivning

Få expertrådgivning innan du börjar!


​​​​​​​Att få rätt råd och rätt förutsättningar innan man börjar spar oftast väldigt mycket tid och pengar när man väl påbörjar produktionen. Boka in en fri rådgivning idag!