Kvalitetssäkring

Den 1:e Juni 2007 blev Herman Andersons Plåt AB och Hörby Mekaniska certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2000. Detta för att vi ska kunna garantera våra kunder att vi arbetar på ett systematiskt och tillfredställande arbetssätt och därmed garantera vår leveranskvalité. Vi har gjort en omcertifiering den 17 maj 2019.

 

iso-9001-2015-certifikat-hapab-190517