Kvalitetssäkring

Den 1:e Juni 2007 blev Herman Andersons Plåt AB och Hörby Mekaniska certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2000. Detta för att vi ska kunna garantera våra kunder att vi arbetar på ett systematiskt och tillfredställande arbetssätt och därmed garantera vår leveranskvalité. Vi har fått gjort en omcertifiering den 7 maj 2018.

 

iso90002015